Inscrie-te la Campionatul de Manele!

Participa si arata-ti talentul! Castiga! Fii VEDETA TV!

miercuri, 31 martie 2010

Regulamentul de participare la Emisiunea-Concurs “Campionatul de manele”

I. DEFINITII


„Organizator ” inseamna Societatea Comerciala „Happy Music” S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Str. Dambului, nr 96, sector 4, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/18034/2007, cod de inregistrare fiscala in scop de TVA RO 22472918, produce si radiodifuzeaza programul de televiziune „Campionatul de manele” pentru si pe postul de televiziune „Mynele TV” al carui titular de licenta audiovizuala este aceasta societate.

„Emisiunea-Concurs” inseamna Castingul, Finalele si Marea Finala organizate de Organizator in vederea si in legatura cu realizarea programului de televiziune „Campionatul de manele” mai sus mentionat.

„Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Emisiunii-Concurs, obligatorii pentru Participanti, Concurenti si Grupuri Finaliste, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Emisiunii-Concurs. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, pe site-urile www.myneletv.ro si campionatuldemanele.blogspot.com si la sediul Organizatorului situat in Str. Dambului, nr 96, sector 4, Bucuresti.

Castingul” inseamna etapa preliminara a Emisiunii-Concurs, desfasurata in conditiile prezentului Regulament, avand drept scop formarea celor 8 (opt) Grupuri Finaliste

„Participant” inseamna:
A. orice persoana fizica avand cetatenia romana, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a implinit, la data la care se inscrie la Casting, varsta de 18 ani. Prin exceptie, poate participa la Emisiunea-Concurs si persoana fizica avand cetatenia romana, care a implinit varsta de 17 ani la data la care se se inscrie la Casting, dar exclusiv cu acordul scris al parintilor;

b) la data inscrierii la Emisiunea-Concurs, individual sau in calitate de membru al unui grup vocal si/sau instrumental, nu are asumat fata de nicio casa de productie, indiferent de forma juridica sau de structura capitalului social al acesteia, niciun angajament care sa produca efecte juridice. De asemenea, pe toata durata participarii la Emisiunea-Concurs, persoana fizica care doreste sa se inscrie la Emisiunea-Concurs nu-si va asuma, indiferent de forma, niciun angajament fata de nicio casa de productie, independent de forma juridica sau de structura capitalului social al acesteia din urma.

c) in legatura cu care nicio inregistrare audio sau audiovizuala, indiferent de suport (exemplu: CD, DVD, caseta etc.), continand total sau partial interpretarile muzicale in cadrul unui grup vocal, indiferent de titlu, gratuit sau oneros, nu a fost introdusa pe piata muzicala din Romania sau din afara granitelor teritoriale, ale Romaniei. Fac exceptie situatiile in care inregistrarile audio sau audiovizuale, continand interpretarile muzicale ale unui persoane care doreste sa participe la Emisiunea-Concurs, in cadrul unui grup vocal, au fost realizate din initiativa unui tert si introduse pe piata muzicala din Romania sau din strainatate in scopul promovarii unui eveniment, a unui festival sau a unei institutii.

d) in cazul in care face parte dintr-un grup vocal si/sau instrumental, nu exista niciun impediment, de nicio natura, care sa impiedice persoana care doreste sa se inscrie la Emisiunea-Concurs sa participe la Emisiunea-Concurs individual, independent de participarea oricaruia dintre ceilati membrii ai grupului vocal si/sau instrumental.

e) nu este salariat al Organizatorului, al grupului de societati comerciale cu care Organizatorul colaboreaza cu privire la realizarea Concursului; nu este colaborator, persoana fizica, al Organizatorului la realizarea Concursului; nu este colaborator, persoana fizica al unui partener persoana juridica al Organizatorului, dar numai daca persoana fizica este implicata in realizarea Concursului; rudele sau afinii persoanelor fizice aici mentionate pana la gradul IV inclusiv, in linie directa sau linie colaterala.

„Concurent” inseamna orice Participant care a fost desemnat de Juriu sa participe la faza a II-a a Castingului, daca fiecare dintre acestia din urma indeplineste cumulativ conditiile solicitate pentru Participant la litera A, literele b), c), d) si e) de mai sus si care, ulterior, pot fi alesi de catre Juriu sa participe, in calitate de membru al GRUPULUI FINALIST, la Finale.

„Juriu” inseamna un grup de persoane ales exclusiv de catre Organizator, format din specialisti in domeniul artistic si/sau media si/sau muzical si/sau de televiziune, care, potrivit propriei convingeri intime, desemneaza Concurentii, stabilesc structura Grupurilor Finaliste si rezervele pentru fiecare Grup Finalist si participa la desemnarea Grupurilor Finaliste calificate in Marea Finala. Juriul formuleaza decizii cu caracter final.


II. DURATA DE DESFASURARE A EMISIUNII-CONCURS. SCOPUL EMISIUNII-CONCURS

Emisiunea-Concurs se desfasoara in perioada    12 aprilie - 1 iulie   2010.

Emisiunea-Concurs isi propune, prin testarea talentului artistic, in special a talentului muzical, a cunostintelor muzicale precum si prin observarea personalitatii Participantilor, sa identifice acele persoane care, individual si impreuna, prezinta potential, ca talent si ca personalitate, sa devina un GRUP VOCAL DE SUCCES IN DOMENIUL MUZICAL.

III. DESFASURAREA EMISIUNII-CONCURS: CASTING, FINALE, MAREA FINALA

3.1 Casting

3.1.1 Faza I - Inscrierea la Concurs

Inscrierea la Concurs se va face „On line”, pe adresa de e-mail a organizatorului contact@myneletv.ro  , participantii trebuind sa comunice date precum: nume si prenume, adresa completa, numarul de telefon, si o adresa de e-mail valida in vederea intercomunicarii intre coechipieri, data nasterii si talentul pe care il are (are voce extraordinara, compune versuri sau danseaza bine). Persoanele inscrise in preselectie vor fi contactate de Organizator pentru verificarea datelor comunicate si pentru confirmarea inscrierii.

3.1.2. Faza a II-a - Preselectia

Preselectia va fi facuta de juriu pe baza materialelor pe care concurentii sunt obligati sa le puna la dispozitia Organizatorului pana la data de 30 aprilie, care se vor trimite pe adresa de e-mail a organizatorului contact@myneletv.ro

Rezultatele vor fi comunicate concurentilor pe adresa de e-mail furnizata de acestia si pe site-urile www.myneletv.ro si campionatuldemanele.blogspot.com/
Juriul va alege un numar de X voci si compozitori care vor merge in faza a III-a a concursului.

3.1.3. Faza a III-a - Formarea Echipelor

Formarea Echipelor va avea loc prin tragere la sorti in cadrul emisiunii  MYNELE STAR difuzata pe postul Mynele TV in fiecare duminica, de la orele 20.00 si in reluare luni de la orele 18.00 si joi de la 12.30.


IV. Premiul Emisiunii-ConcursGrupul Castigator va primi PREMIUL, RESPECTIV, DIN PARTEA MYNELE TV, constand in realizarea unui videoclip ce va fi difuzat pe TV. VALOAREA PREMIULUI OFERIT DE ORGANIZATOR ESTE VALOARE NETA.

V. ELIMINAREA SAU RETRAGEREA PARTICIPANTILOR, CONCURENTILOR SI MEMBRILOR GRUPURILOR FINALISTE. RETRAGERE

Organizatorul are dreptul sa descalifice si sa elimine in orice moment al Emisiunii-Concurs Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste, total sau partial, si sa nu acorde, total sau partial, Premiul in situatia in care acestia, dupa caz:

- sunt necooperanti sau incearca, prin orice modalitate, sa induca Juriul in eroare;
- au comunicat informatii neadevarate, inexacte sau inselatoare,
- nu au respectat dispozitiile, regulile, instructiunile Organizatorului sau prezentul Regulament sau clauzele cuprinse in documentele juridice semnate cu Organizatorul,
- au incheiat, verbal sau in scris, orice fel de intelegere intre ei sau cu oricare dintre persoanele care in baza Regulamentului nu pot participa la Emisiunea-Concurs avand ca obiect obtinerea oricarui avantaj la castigarea premiului Emisiunii-Concurs,
- au amenintat, au vatamat sau au exercitat orice alt fel de presiune/opresiune fizica sau psihica asupra Organizatorului, asupra oricarui alt Paticipant, Concurent sau Grup Finalist,
- pentru motive de sanatate.

In cazul in care oricare dintre Participanti sau Concurenti se retrage sau este descalificat si eliminat, va fi inlocuit cu un alt Participant, la alegerea Organizatorului.

In cazul in care oricare dintre membrii Grupurilor Finaliste se retrage sau este descalificat si eliminat de Organizator, Organizatorul are dreptul sa-l inlocuiasca cu o rezerva.

VI. DISPOZITII FINALE

6.1. Protectia datelor cu caracter personal

Organizatorul este inregistrat  in registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste vor comunica urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon, adresa, studii, nume parinti. Organizatorul va prelucra, de asemenea, imaginea Participantilor, Concurentilor si a Grupurilor Finaliste.

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Participanti, Concurenti si Grupuri Finaliste in urmatoarele scopuri: jurnalism si media, inclusiv in scopul realizarii Emisiunii-Concurs; reclama, markeing si publicitate, inclusiv pentru promovarea Emisiunii-Concurs si a postului pe care este radiodifuzata Emisiunea-Concurs si marketing direct; statistica. De asemenea, datele cu caracter personal, integral sau partial, pot fi transmise, sub obligatia confidentialitatii, catre terti.

Furnizarea datelor cu caracter personal anterior este obligatorie. Refuzul completarii datelor cu caracter personal atrage neparticiparea la Emisiunea-Concurs a Participantilor, a Concurentilor si a Finalistilor.

Cu toate acestea Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre Organizator. In toate celelalte cazuri, Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste vor putea sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal din motive intemeiate si legate de situatia personala.

De asemenea, Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, au dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste pot adresa o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul Organizatorului. De asemenea, Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste au dreptul de a se adresa justitiei (art.18) din Legea nr. 677/2001.

6.2. Documente subsecvente Regulamentului

Participantii, Concurentii si Grupurile Finaliste, vor semna, dupa ce vor fi citit, inteles si agreat integral continutul lor, toate contractele precum si orice alte documente juridice sau de alta natura impuse de desfasurarea Emisiunii-Concurs in conditii de legalitate, dupa cum li se va cere de catre Organizator, avand ca obiect, inclusiv, dar fara a se limita la, urmatoarele:

a) dreptul Organizatorului, cu sau fara stiinta Participantilor, Concurentilor si a Grupurilor Finaliste sa filmeze, sa inregistreze, sa fotografieze presatiile acestora in orice moment pe parcursul Emisiunii-Concurs si/sau sa folosesca in orice mod, la alegerea sa exclusiva, materialele anterior mentionate indiferent daca au sau nu un caracter jignitor sau ofensator, numele si prenumele, imaginea, vocea, conversatia, biografia, fotografii care ii infatiseaza si orice inregistrari ale unor interviuri in care au calitatea de intervievat, in vederea desfasurarii Emisiunii-Concurs, in campaniile de promovare ale Emisiunii-Concurs, in activitatile de marketing ale Organizatorului, in activitatea de distribuire a Emisiunii-Concurs si in orice alt tip de activitate aferenta acestuia, indiferent de forma si de locul in care aceste activitati se realizeaza;

b) dreptul Organizatorului de a deveni cesionarul exclusiv, imediat, pe durata maxima prevazuta de lege pentru protectia drepturilor conexe dreptului de autor si nelimitat in spatiu, a oricarui drept patrimonial aferent drepturilor conexe dreptului de autor decurgand din sau in legatura cu participarea Concurentilor, a Participantilor si a Grupurilor Finaliste la Emisiunea-Concurs.

6.3. Modificarea Regulamnetului si a Emisiunii-Concurs

Organizatorul isi rezerva dreptul ca, in orice moment, fara sa fie obligat sa notifice in prealabil Participantii, Concurentii sau Grupurile Finaliste ori sa obtina acordul prealabil al acestora din urma: a) sa modifice Regulamentul, Emisiunea-Concurs ori etape ale Emisiunii-Concurs; b) sa opreasca temporar sau permanent Emisiunea-Concurs sau etape ale acesteia.